Ora in onda

Titolo

Artista


Ma hatt nèt gimocht

Scritto da il 17 Luglio 2022

In di achtzegar un noüntzegar djar soinda no gest vil sbemmar in lånt, di meararstn soinz gest baibar un khindar un vor di famìldje iz gest a guatar gebìnn.

Ma hatt nèt gimocht gian ka Tria: ’z soinda khent di khoavar zo nemmase odar ma hattzen gètt, ume mearar gèlt, in hearn. In ta’ vo haüt di fremmegen “hearn” khemmen in ünsarn beldarn un di sbemm lesansase au alle se.

Di baibar mang neméar auziang gèlt vorkhoavante sbemm! In pa beldar höartma neméar ren azpe biar, ma höart: “ciò à, a go catà”.


Opinione dei lettori

Commenta

La tua email non sarà pubblica. Campi obbligatori *Continua a leggere