Ora in onda

Titolo

Artista

Programma attuale


Deberieda per la sustenibltà: prima ancunteda ai 8 de merz a Urtijëi

Scritto da il 2 Marzo 2022

Ai 8 de merz scumëncia l tour per svilupé la strategia per n svilup sustenibl dla Jonta provinziela te Südtirol, che tol ite plu manifestazions. La prima de plu sëires de nfurmazion unirà a se l dé a Urtijëi cun l moto “Dajonsti forma al daunì. Deberieda“. Tlo uniral prejentei i cuntenuc plu mpurtanc de chësc plan dinamich. Sëuraprò vëniel tlupà adum la ideies y prupostes di zitadins y dla zitadines per n daunì sustenibl.

Sëira de nfurmazion cun Kompatscher y Alfreider

Pra la sëira de nfurmazion cun l Presidënt Arno Kompatscher y l assessëur provinziel Daniel Alfreider uniral mustrei cater szenares dl daunì, sun chëi che i prejënc puderà dé ju si stima. L unirà spiegà la strategia de sustenibltà y i fins de sustenibltà “Sustainable Development Goals” (SDGs) aldò dl’UN. Mplu iel ududa dant na descuscion. La sëira de nfurmazion “Dajonsti forma al daunì. Deberieda“ vën metuda a jì n merdi, 8 de merz, dala 19:30, tla Cësa de Cultura Luis Trenker a Urtijëi.

Workshop sun tematiches dl daunì

L di do la sëira de nfurmazion iel sun l prugram n workshop menà da n muderadëur, pra chël che zitadins y zitadines nteressedes possa purté dant y rujené de tematiches mpurtantes per l daunì, cunlauran pra la strategia de sustenibltà dl Südtirol. L workshop vën metù a jì n mierculdi, ai 9 de merz, dala 15 ala 19, tla Cësa de Cultura Luis Trenker a Urtijëi. N ne muessa nia se nuté su per tò pert.

N ucajion dla lingia de manifestazions sun la strategia de sustenibltà dla Jonta provinziela vëniel a se l dé de ndut ot sëires de nfurmazion y ot workshop te dut l Südtirol nchin ai 7 de auril.

Plu nfurmazions pudëis abiné online sota: https://sostenibilita.provincia.bz.it/ y https://nachhaltigkeit.provinz.bz.it/


Opinione dei lettori

Commenta

La tua email non sarà pubblica. Campi obbligatori *