Traccia corrente

Titolo

Artista

Show attuale


Basda nèt vil bissan

Scritto da il 15 Luglio 2022

Benn anvétze is an naschénte pèchle o in di höl vo dar Fraostùm, hoast ke khinta an starch un schaüla bèttadar.

Aspe ma kontàrt no haützotage, in Prånttal un o in di Laim, di Fraopèrta (odar Froperta) geat, pittn zboa zumman aff dar sèrlo, vo dar pèrge abe fin dar Laimpach, bo se vüllt di zumman pittn bassar un vorliart net a trupf durch di löchar vo di zumman! Se tragt dar vrischa bassar affn pèrge zo di khindar.

Basda nèt vil bissan, is ke “Frau Berchta” is o in Bayern. Biar håm di gelàicha burtzan!


Opinione dei lettori

Commenta

La tua email non sarà pubblica. I campi richiesti sono contrassegnati con *