Traccia corrente

Titolo

Artista

Show attuale

Adoradio

17:00 20:00


Drai konkursn ver a sproch 2022 – bando (art. 8)

Scritto da il 22 Ottobre 2021

Art. 8 Òrbetn

An iatn toalnemmer mias vourstelln de doin òrbetn:
1. an tèckst tschrim pet en computer (hònttschrim ver de schualer va de Earsteschual) en bersntolerisch (standard bersntolerisch) as klòfft liaber van an tema van punktn do unter;
2. an òrbet as balsch oder as taitsch as klòfft va oa’na oder van an òndra van doin sòchen:
a) de taitsch gamoa’schòft van Bersntol: – gschicht, praich ont kultur va de gamoa’schòft; – umbèlt ont birtschòft;
b) òndra gamoa’schòftn ont sprochminderhaitn va Balschlònt oder va Europa.
c) an tema as de bèlt va hait.
3. Finz en de dritte klasse va de Earsteschual, de òrbet van punkt 2. ist nèt pfrokt ont de òrbet van punkt 1. meichet sai’ gamòcht en an grafischn vurm aa, zòmm pet an tèckst (titln, pilder, rachler ont asou envire) as bersntolerisch.


Opinione dei lettori

Commenta

La tua email non sarà pubblica. I campi richiesti sono contrassegnati con *