Traccia corrente

Titolo

Artista

Show attuale

PianoM

14:00 17:00


Drai konkursn ver a sproch 2022 – bando (art. 5)

Scritto da il 22 Ottobre 2021

Art. 5 Abia mòchen s packl

En de konkursn kemmen nèt u’ganommen òrbetn as schoa’ gadruckt oder as schoa’ arausgem kemmen sai’ as an iatn vurm.

Òlla de tschicketn òrbetn miasn kemmen drinn galeikt en an priafklauber, u’tschrimm en Bersntoler Kulturinstitut, bou s miast kemmen tschrim der titl van konkurs, ober koa’ nu’m, familianu’m oder òndra sòchen as meichetn mòchen verstea’ va ber as de ist de òrbet. Drinn en doi groas priafklauber miast kemmen galeikt an kloa’n priafklauber pet a kartl pet drau tschrimm de datn van autor: nu’m, familianu’m, der to as der ist augòngen, de adrèss, de e-mail adrèss, der numer va telefon, der staiernumer ont der IBAN.

Ver en konkurs Schualer ont Student, schau òndra info en de artikln 9 (Schualer) ont 13 (Student).


Opinione dei lettori

Commenta

La tua email non sarà pubblica. I campi richiesti sono contrassegnati con *