Ora in onda

Titolo

Artista

Programma attuale

Dolomiti Revival

12:00 14:00


Drai konkursn ver a sproch 2023 – Student – S sèll as praucht

Scritto da il 18 Dicembre 2022

Abia as steat en artikl 5, de òrbetn miasn kemmen drinn galeik en an priafklauber A4, u’tschrim en Bersntoler Kulturinstitut ont s mias kemmen tschrim der sòtz “Konkurs Studentn – Kategori finz as de 17 jor” oder “Konkurs Studentn – Kategori va de 18 vinz as de 28 jor”. Drinn, en kloa’ priafklauber, zòmm pet de personaletn datn, miasn kemmen galeikt de klasse ont de schual gamòcht. Ver de sèlln as nèt hom gamòcht de 18 jor, mias kemmen galeikt an nominatif va oa’n van eltern, der sai’ staiernumer ont der IBAN aa.
De òrbet mias kemmen derzua galeik en an elektronischn format aa (Word ver Windows oder Writer ver Openoffice) as an CD oder as an DVD, kennt auset lai van an titl.