Traccia corrente

Titolo

Artista


Drai konkursn ver a sproch 2023 – Schrift – Abia kemmen austoalt de prais

Scritto da il 18 Dicembre 2022

De bichtegstn punktn as kemmen tschauk sai’:
 s sai’ originell ont de schòrt van innhòlt;
 abia as ist praucht de sproch;
 de suggestionen as arauskemmen.