Ora in onda

Titolo

Artista

Programma attuale

Aperto di domenica

09:00 12:00


Drai konkursn ver a sproch 2023 – Abia mòchen s packl

Scritto da il 18 Dicembre 2022

En de konkursn kemmen nèt u’ganommen òrbetn as schoa’ gadruckt oder as schoa’ arausgem kemmen sai’ as an iatn vurm.
Òlla de tschicketn òrbetn miasn kemmen drinn galeikt en an priafklauber, u’tschrimm en Bersntoler Kulturinstitut, bou s miast kemmen tschrim der titl van konkurs, ober koa’ nu’m, familianu’m oder òndra sòchen as meichetn mòchen verstea’ va ber as de ist de òrbet. Drinn en doi groas priafklauber miast kemmen galeikt an kloa’n priafklauber pet a kartl pet drau tschrimm de datn van autor: nu’m, familianu’m, der to as der ist augòngen, de adrèss, de e-mail adrèss, der numer va telefon, der staiernumer ont der IBAN.
Ver en konkurs Schualer ont Student, schau òndra info en de artikln 9 (Schualer) ont 13 (Student).